Psychoterapia Gdynia

Psychoterapia

„Poznaj samego siebie a stanie przed Tobą otworem cały świat” Sokrates

Psychoterapia jest formą leczenia, która pomaga poznać, zrozumieć i zmienić mechanizmy prowadzące do pojawiania się różnych objawów chorobowych (lęków, depresji, uzależnień, fobii, natręctw, zaburzeń zachowania itp.) Jest również formą doskonalenia siebie, która pomaga uporać się z różnymi problemami, lękami czy smutkami, pozwala pełniej realizować siebie, swoje potrzeby, pragnienia, budować satysfakcjonujące relacje z innymi ludźmi, tworzyć szczęśliwe związki rozwijać swój potencjał w życiu osobistym czy zawodowym.

Proponowane przez nas formy psychoterapii:

Psychoterapia indywidualna


Więcej

Psychoterapia grupowa


Więcej