Autorska metoda leczenia awiofobii

Projekt został zawieszony

Projekt "Stworzenie autorskiej metody leczenia awiofobii (lęku przed lataniem samolotem) opartej na terapii behawioralnej wykorzystującej wirtualną rzeczywistość” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP 2014-2020, nr projektu RPPM.01.01.01-22-0018/17.