Psychoterapia indywidualna - jest to forma pomocy psychoterapeutycznej oparta na związku terapeuty z pacjentem, polegająca na regularnych spotkaniach z psychoterapeutą. Jej celem jest pomoc w rozwiązywaniu problemów, radzeniu sobie w sytuacjach trudnych, poprawa samooceny, pokonywanie lęku czy niepokoju. Jest jednym ze sposobów leczenia zaburzeń zdrowia psychicznego (tj. nerwice, depresje, zaburzenia osobowości itp.).
Spotkania odbywają się 1-2 razy w tygodniu (ilość spotkań w zależności od zawartego kontraktu terapeutycznego), trwają 50 min.