Całościowy kurs psychoterapii z psychodramą

CAŁOŚCIOWY KURS PSYCHOTERAPII Z PSYCHODRAMĄ

przygotowujący do egzaminu certyfikacyjnego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

Organizator kursu: NZOZ” Syntonia” w Pruszczu Gdańskim i Oddział Dzienny „Animus” w Gdyni

Kierownik naukowy kursu: dr n. med. Krzysztof Sołtys
        
Cele: Przygotowanie słuchaczy, spełniających formalne warunki do uzyskania certyfikatu           psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, do samodzielnego stosowania psychoterapii w leczeniu osób zgodnie z Zasadami Stosowania Psychoterapii PTP. Wiedza i umiejętności nabyte w czasie szkolenia umożliwią słuchaczom przystąpienie do egzaminu na certyfikat psychoterapeuty PTP.


Słuchacze kursu: Osoby w wyższym  wykształceniem lekarskim lub magisterskim potrzebnym do ubiegania się o certyfikat psychoterapii, które mają co najmniej roczne doświadczenie kliniczne.

Organizacja zajęć: zajęcie będą odbywały się w formie dwu lub trzydniowych zjazdów raz w miesiącu. Planowane jest kształcenie teoretyczne w formie wykładowo-seminaryjnej oraz praktyczne w formie warsztatów w grupach składających się z 10-12 osób. Od III roku zajęć będzie się odbywać superwizja grupowa, na której uczestnicy będą omawiali własne doświadczenia prowadzenia psychoterapii.

Doświadczenie własne uczestników prowadzone jest metodą psychodramy, udziału w grupie Balinta oraz pracy z genogramem.

Od I do III roku będą się odbywały zajęcia z psychodramy. Po zaliczeniu podstawowego szkolenia 260 godzin (na kursie) oraz zaliczeniu dodatkowych 6 seminariów (nie wchodzących w skład programu kursu), organizowanych przez Polski Instytut Psychodramy, umożliwiają uzyskanie tytułu asystenta psychodramy.

Na roku IV i V przewidujemy zajęcia z genogramem i grupę Balinta.

Założenia teoretyczne

Kurs psychoterapii oparty jest na integracyjnym modelu psychoterapii. Celem szkolenia jest dostarczenie szkolącym się wiedzy i umiejętności potrzebnych do samodzielnego prowadzenia psychoterapii oraz umożliwienie im przystąpienia do procedury uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Słuchacze, poza zapoznaniu się z głównymi podejściami w psychoterapii, będą przygotowywali się do prowadzenia psychoterapii rozumianej jako metoda leczenia dostosowana do problemów pacjentów i oparta na wykorzystaniu w procesie psychoterapii tych czynników procesu, które są wspólne dla wszystkich podejść psychoterapeutycznych i są potwierdzone empirycznie.

Początek edycji Kursu 2021-2026 rozpocznie się we wrześniu 2021 roku. Zainteresowanych uczestnictwem w Kursie zapraszamy do wypełnienia formularza kwalifikacyjnego (w zakładce Zgłoszenia). Po zweryfikowaniu danych z formularza będziemy zapraszać na rozmowy kwalifikacyjne zgodnie z zasadami zawartymi w Regulaminie Kursu.

Zajęcia będą się odbywały w Centrum Zdrowia Psychicznego "Animus" ul.Oficerska 7A w Gdyni oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego "Syntonia" ul. Cyprysowa 2F/9, 10 w Pruszczu Gdańskim.