Psychoterapia grupowa - jest to forma pomocy psychoterapeutycznej oparta na procesie dynamiki grupy, który skłania uczestników grupy do wzajemnego uwzględnienia swojej obecności oraz współdziałania w zakresie zaspakajania własnych potrzeb. Polega ona na regularnych spotkaniach prowadzonych przez dwóch psychoterapeutów, proponowanych grupie 6-12 osób. Jej cele są podobne jak w terapii indywidualnej tj. pomoc w rozwiązywaniu problemów, radzeniu sobie w sytuacjach trudnych, poprawa samooceny, pokonywanie lęku czy niepokoju, poprawa funkcjonowania w relacjach interpersonalnych. Dzięki terapii grupowej możemy poznać jak funkcjonujemy w grupie, jakie pełnimy role oraz w bezpiecznych warunkach zmieniać mechanizmy swoich działań. Psychoterapia grupowa jest jednym ze sposobów leczenia zaburzeń zdrowia psychicznego (tj. nerwice, depresje, zaburzenia osobowości itp.).

Grupa zamknięta krótkoterminowa
Czas trwania: 12 tygodni
Częstość spotkań: 2 razy w tygodniu, pojedyncze spotkanie trwa od 1 godz. 45 minut do 2 godzin.


Grupa półotwarta średnioterminowa
Czas trwania: 6 miesięcy do 1.5 roku
Częstość spotkań: 1-2 razy w tygodniu, pojedyncze spotkanie trwa od 1 godz. 45 minut do 2 godzin.


Grupa półotwarta długoterminowa
Czas trwania: 2 lata do 2.5 roku
Częstość spotkań: 1-2 razy w tygodniu, pojedyncze spotkanie trwa od 1 godz. 45 minut do 2 godzin.


Kwalifikacja do grupy odbywa się w trzech etapach:
1) Wypełnienie ankiety życiorysowej
2) Konsultacja z terapeutą
3) Wywiad terapeutyczny


Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z rejestracją pod numerem telefonu: 728 930 472 lub drogą mailową pod adres: nzoz-animus2@wp.pl