Psychoterapia grupowa - jest to forma pomocy psychoterapeutycznej oparta na procesie dynamiki grupy, który skłania uczestników grupy do wzajemnego uwzględnienia swojej obecności oraz współdziałania w zakresie zaspakajania własnych potrzeb. Polega ona na regularnych spotkaniach prowadzonych przez dwóch psychoterapeutów, proponowanych grupie 6-12 osób. Jej cele są podobne jak w terapii indywidualnej tj. pomoc w rozwiązywaniu problemów, radzeniu sobie w sytuacjach trudnych, poprawa samooceny, pokonywanie lęku czy niepokoju, poprawa funkcjonowania w relacjach interpersonalnych. Dzięki terapii grupowej możemy poznać jak funkcjonujemy w grupie, jakie pełnimy role oraz w bezpiecznych warunkach zmieniać mechanizmy swoich działań. Psychoterapia grupowa jest jednym ze sposobów leczenia zaburzeń zdrowia psychicznego (tj. nerwice, depresje, zaburzenia osobowości itp.).