Psychoterapia grupowa - jest to forma pomocy psychoterapeutycznej oparta na procesie dynamiki grupy, który skłania uczestników grupy do wzajemnego uwzględnienia swojej obecności oraz współdziałania w zakresie zaspakajania własnych potrzeb. Polega ona na regularnych spotkaniach prowadzonych przez dwóch psychoterapeutów, proponowanych grupie 6-12 osób. Jej cele są podobne jak w terapii indywidualnej tj. pomoc w rozwiązywaniu problemów, radzeniu sobie w sytuacjach trudnych, poprawa samooceny, pokonywanie lęku czy niepokoju, poprawa funkcjonowania w relacjach interpersonalnych. Dzięki terapii grupowej możemy poznać jak funkcjonujemy w grupie, jakie pełnimy role oraz w bezpiecznych warunkach zmieniać mechanizmy swoich działań. Psychoterapia grupowa jest jednym ze sposobów leczenia zaburzeń zdrowia psychicznego (tj. nerwice, depresje, zaburzenia osobowości itp.).

Grupa półotwarta średnioterminowa 

Czas trwania: 6 miesięcy do 1.5 roku

Częstość spotkań: 1 raz w tygodniu, pojedyncze spotkanie trwa od 1 godz. 45 minut

Aktualnie trwa nabór do grupy terapeutycznej średnioterminowej,

czas  rozpoczęcia terapii - wrzesień 2024, dzień spotkań - środa godz 17:00- 18:45

 

Grupa półotwarta długoterminowa

Czas trwania: 2 lata do 2.5 roku

Częstość spotkań: 1 raz w tygodniu, pojedyncze spotkanie trwa od 1 godz. 45 minut.

 

Kwalifikacja do grupy odbywa się w trzech etapach:

1) Wypełnienie ankiety życiorysowej

2) Konsultacja z terapeutą

3) Wywiad terapeutyczny

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z rejestracją pod numerem telefonu: 728 930 472 lub drogą mailową pod adres: nzoz-animus2@wp.pl