Zapraszamy na superwizje indywidualne do superwizorów aplikantów Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Prosimy o kontakt drogą mailową.

Katarzyna Mikitiuk-Sadowska mikitiuk-sadowska@wp.pl

Renata Rzeszotarska-Wichorowska renata.rzeszotarska@gmail.com

Joanna Maciejewska-Sova j.maciejewska-sova@wp.pl