Centrum Zdrowia Psychicznego Animus w Gdyni nawiąże współpracę z:

lekarzem psychiatrą,

lekarzem psychiatrą dzieci i młodzieży,

lekarzem w trakcie specjalizacji z psychiatrii lub psychiatrii dzieci młodzieży.

W ramach Centrum Zdrowia Animus prowadzimy leczenie psychiatryczne, psychoterapię indywidualną i grupową. Jesteśmy ośrodkiem akredytowanym przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego  do odbywania staży dla osób  kształcących się w kierunku uzyskania certyfikatu psychoterapeuty.  Oferujemy pracę w zespole psychiatrów,  psychoterapeutów i psychologów, możliwość superwizji swojej pracy z pacjentem, atrakcyjne wynagrodzenie, dogodne godziny pracy.
Zapraszamy do kontaktu.
Joanna Maciejewska-Sova
Tel. Kom. 600 197 565
Renata Rzeszotarska-Wichorowska
Tel. Kom. 600 820 140
E-mail nzoz-animus@wp.pl