Psychoterapia grupowa

Od maja 2022 roku w Poradni Zdrowia Psychicznego rozpoczynamy grupę terapeutyczną krótkoterminową. Spotkania będą odbywać się dwa razy w tygodniu w godzinach porannych, każde z dnich trwać będzie 90 minut, a czas trwania terapii to 3 miesiące. W ramach grupy raz w miesiącu będzie możliwość konsultacji z lekarzem psychiatrą. Procedura kwalifikacji obejmuje wypełnienie ankiety oraz konsultacje z terapuetą prowadzącym grupę. Ilość miejsc ograniczona, obowiązuje kolejność głoszeń. 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z rejestracją (tel. 728-930-472) od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-14.00.