Plan stażu

Staż w Centrum Zdrowia Psychicznego Animus odbywa się w ramach zdobywania umiejętności i kompetencji psychoterapeutycznych na mocy akredytacji udzielonej przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Maksymalnie można odbyć 240h stażu. W mniejszym wymiarze jest mozliwość odbycia stażu 120h. W zależności od trwania stażu stażystę obowiązują różne obowiązki:

Staż obejmujący 240h:
1)    Staż trwa 10 tygodni od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-14:00 (14:30) konkretny rozkład godzin jest ustalany indywidualnie z opiekunem stażu
2)    Stażysta podejmuje różne działania w Oddziale w porozumieniu z opiekunem stażu i  pod merytorycznym nadzorem dr hab. Ewy Motak, m.in. uzupełnia dokumentację medyczną, przeprowadza indywidualne wywiady psychoterapeutyczne, prowadzi zajęcia relaksacyjne
3)    Stażysta jest obserwatorem na wszystkich zajęciach psychoterapeutycznych, obserwuje i omawia z terapeutami przebieg procesu grupowego
4)    Uczestniczy w omówieniach wszystkich zajęć terapeutycznych i superwizji pracy psychoterapeutycznej
5)    Na koniec stażu opisuje proces terapeutyczny wybranego pacjenta uwzględniając jego problematykę, ze zrozumieniem mechanizmów chorobowych i uczestniczenia w terapii w oddziale
6)    Staż jest odpłatny.
7)    Na koniec stażu wystawiane jest zaświadczenie uwzględniające zakres obowiązków i godziny stażu.

Staż obejmujący 120h
1)    Stażysta przychodzi w początkowym etapie tworzenia się grupy psychoterapeutycznej, uczestniczy w planowaniu psychoterapii grupowej i indywidualnej każdego pacjenta, przeprowadzaniu zajęć integracyjnych, zakładaniu dokumentacji medycznej, zbieraniu wywiadów psychoterapeutycznych
2)    Czas trwania stażu obejmuje 5 tygodni, od poniedziałku do piatku, w godzinach :od poniedziałku do piatku 9:00-14:00 (14.30), konkretny rozkład godzin jest ustalany indywidualnie z opiekunem stażu
3)    Stażysta jest obserwatorem na zajęciach psychoterapeutycznych, z wyłączeniem pogłębionej psychoterapii grupowej, obserwuje i omawia z terapeutami przebieg procesu grupowego,
4)    Przygotowuje i prowadzi zajęcia relaksacyjne dla pacjentów
5)    Sporządza, uzupełnia dokumentację medyczną
6)    Uczestniczy w omówieniach wszystkich zajęć i superwizji pracy psychoterapeutycznej
7)    Na koniec stażu opisuje proces terapeutyczny wybranego pacjenta uwzględniając jego problematykę, ze zrozumieniem mechanizmów chorobowych i uczestniczenia w proponowanej w oddziale terapii
8)    Staż jest odpłatny.
9)    Na koniec stażu wystawiane jest zaświadczenie uwzględniające zakres obowiązków i godziny stażu.

By zapisać się na staż prosimy o kontakt pod numerem telefonu : 728 930 472, we wtorki w godzinach 11.45-13.30, środa w godzinach 12:30 – 14:00
z : Eweliną Szumską lub Katarzyną Mikitiuk-Sadowską,
Po kontakcie telefonicznym osoba jest wpisywana na listę osób oczekujących lub od razu wyznaczany jest termin odbycia stażu.  Istnieje mozliwość wcześniejszego odbycia stażu  jesli osoba zapisana zrezygnuje. O takiej możliwości powiadamiamy telefonicznie bądź sms, w drugiej kolejności mogą z takiej możliwości skorzystać osoby spoza listy oczekujących. Zachęcamy do kontaktu

Po określeniu terminu odbycia stażu prosimy o dostarczenie dokumentów osobiście lub listem poleconym :
1)    Podanie dotyczące przyjęcia na staż
2)    CV
3)    Kserokopię dyplomu zawodu
4)    Kserokopię ukończonej szkoły psychoterapeutycznej
5)    Kserokopię zaświadczenia o uczestniczeniu w superwizji
6)    Kserokopię ubezpieczenia OC w zawodzie