Plan stażu

Staż w Centrum Zdrowia Psychicznego Animus odbywa się w ramach zdobywania umiejętności i kompetencji psychoterapeutycznych na mocy akredytacji udzielonej przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Maksymalnie można odbyć 240h stażu. W mniejszym wymiarze jest mozliwość odbycia stażu 120h. W zależności od trwania stażu stażystę obowiązują różne obowiązki:

Staż obejmujący 240h:
1) Konkretny rozkład godzin jest ustalany indywidualnie z opiekunem stażu
2)    Stażysta podejmuje różne działania  w porozumieniu z opiekunem stażu i  pod merytorycznym nadzorem dr hab. Ewy Motak
3)    Stażysta jest obserwatorem na wszystkich zajęciach psychoterapeutycznych, obserwuje i omawia z terapeutami przebieg procesu grupowego
4)    Uczestniczy w omówieniach wszystkich zajęć terapeutycznych i superwizji pracy psychoterapeutycznej
5)    Na koniec stażu opisuje proces terapeutyczny wybranego pacjenta uwzględniając jego problematykę, ze zrozumieniem mechanizmów chorobowych 
6)    Staż jest odpłatny.
7)    Na koniec stażu wystawiane jest zaświadczenie uwzględniające zakres obowiązków i godziny stażu.

Staż obejmujący 120h
1)    Stażysta przychodzi w początkowym etapie tworzenia się grupy psychoterapeutycznej, uczestniczy w planowaniu psychoterapii grupowej i indywidualnej każdego pacjenta, przeprowadzaniu zajęć integracyjnych, zakładaniu dokumentacji medycznej, zbieraniu wywiadów psychoterapeutycznych
2)   Czas trwania: konkretny rozkład godzin jest ustalany indywidualnie z opiekunem stażu
3)    Stażysta jest obserwatorem na zajęciach psychoterapeutycznych, z wyłączeniem pogłębionej psychoterapii grupowej, obserwuje i omawia z terapeutami przebieg procesu grupowego,
4)    Przygotowuje i prowadzi zajęcia relaksacyjne dla pacjentów
5)    Uczestniczy w omówieniach wszystkich zajęć i superwizji pracy psychoterapeutycznej
6)    Na koniec stażu opisuje proces terapeutyczny wybranego pacjenta uwzględniając jego problematykę, ze zrozumieniem mechanizmów chorobowych i uczestniczenia w proponowanej terapii
8)    Staż jest odpłatny.
9)    Na koniec stażu wystawiane jest zaświadczenie uwzględniające zakres obowiązków i godziny stażu.

W sprawie zapisu się na staż prosimy o kontakt e-mail:  https://animus.med.pl/poczta/
Po wpisaniu na  na listę osób oczekujących, wyznaczany jest termin odbycia stażu.  Istnieje mozliwość wcześniejszego odbycia stażu  jesli osoba zapisana zrezygnuje. O takiej możliwości powiadamiamy telefonicznie bądź sms, w drugiej kolejności mogą z takiej możliwości skorzystać osoby spoza listy oczekujących. Zachęcamy do kontaktu

Po określeniu terminu odbycia stażu prosimy o dostarczenie dokumentów osobiście lub listem poleconym :
1)    Podanie dotyczące przyjęcia na staż
2)    CV
3)    Kserokopię dyplomu zawodu
4)    Kserokopię ukończonej szkoły psychoterapeutycznej
5)    Kserokopię zaświadczenia o uczestniczeniu w superwizji
6)    Kserokopię ubezpieczenia OC w zawodzie