REGULAMIN PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNEJ ZA USŁUGI MEDYCZNE (PSYCHIATRYCZNE, PSYCHOLOGICZNE I PSYCHOTERAPEUTYCZNE) REALIZOWANE DROGA TELEINFORMATYCZNĄ PRZEZ CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO ANIMUS  J. MACIEJEWSKA-SOVA R. RZESZOTARSKA-WICHOROWSKA SPÓŁKA PARTNERSKA LEKARZY

 

 

1.      Lista usług medycznych realizowanych drogą teleinformatyczną od dnia 16.03.2020 roku:

a.      - porada psychiatryczna diagnostyczna

b.      - porada psychiatryczna terapeutyczna

c.      - wystawienie recepty – rozumiane jako kontynuacja leczenia pacjenta objętego opieka tutejszego ośrodka,  przy wyrażeniu akceptacji przez lekarza prowadzącego

d.      - konsultacja/porada psychologiczna

e.      - psychoterapia indywidualna

2.      Rezerwacja usługi medycznej teleinformatycznej odbywa się telefoniczne pod numerem rejestracji CZP ANIMUS tel. + 48 728930472

3.      Rezerwacja usługi obejmuje wyznaczenie terminu świadczenia telefonicznego/online przez rejestratorkę medyczną, wpisanie danych osobowych osoby rezerwującej w SYSTEMIE elektronicznym KAMSOFT, dokonanie wpłaty na numer konta CZP ANIMUS
17 1140 2004 0000 3702 6534 3311 oraz potwierdzenie rezerwacji przez rejestratorkę medyczną na wskazany przez osobę rezerwująca numer telefonu lub adres mailowy. W tytule przelewu prosimy umieść imię i nazwisko osoby rezerwującej oraz imię i nazwisko osoby realizującej świadczenie i datę świadczenia.

4.      Po  dokonaniu wpłaty należy przesłać potwierdzenie przelewu na adres mailowy nzoz-animus2@wp.pl . Potwierdzenie dokonania płatności jest równoznaczne z rezerwacją terminu.

5.      Rezygnacja z rezerwacji terminu wizyty jest możliwa do 12 godzin od terminu jej realizacji. Wymaga zgłoszenia telefonicznego lub mailowego, opłata zostanie zwrócona w dniu rezygnacji jeśli jest to dzień roboczy, lub w pierwszym następującym dniu roboczym.

6.      Zgodnie z zasadami polityki prywatności informujemy, że korzystamy z usług KAMSOST, MBANK i WP.PL Dokonując rezerwacji usługi wyrażasz zgodę na telefoniczne i mailowe przekazywanie danych osobowych w celu realizacji wybranych usług.