Marcin Nawrocki

psychoterapeuta, seksuolog

Pracuje w nurcie psychodynamicznym. Obecnie w trakcie szkolenia  w Studium Psychoterapii oraz Szkole Psychoterapii Par i Rodzin Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie. Ukończył studia w zakresie seksuologii klinicznej na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, gdzie odbył staż w Poradni Seksuologicznej i Patologii Pożycia Szpitala Nowowiejskiego w Warszawie. Kończy podstawowe szkolenie z psychotraumatologii organizowane przez fundację Pomorskie Centrum Psychotraumatologii w Gdańsku wraz z Centrum Psychoterapii Zintegrowanej w Monachium. Doświadczenie terapeutyczne zdobywał również na stażu psychoterapeutycznym z superwizją na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Stażysta Stowarzyszenia QZmianom w Warszawie, gdzie prowadzi  terapię indywidualną i grupową. Pracuje pod stałą superwizją certyfikowanych przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne superwizorów. Regularnie uczestniczy w szkoleniach i warsztatach poszerzających kwalifikacje i kompetencje psychoterapeutyczne.