Katarzyna Troć - Psycholog

Katarzyna Troć

Psycholog

Katarzyna Troć, psycholog. Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej oraz Studiów Podyplomowych z Psychologii Klinicznej na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Ukończyła kurs psychoterapii przygotowujący do egzaminu certyfikacyjnego PTP prowadzonego przez Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Sekcji Naukowej Psychoterapii. Ukończyła różne szkolenia z zakresu pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi oraz przeciwdziałania przemocy i patologiom społecznym. Posiada certyfikat Terapeuty Środowiskowego. Pracuje w Poradni Zdrowia Psychicznego i Zespole Leczenia Środowiskowego NZOZ „Animus”. Zajmuje się diagnostyką, pomocą psychologiczną oraz psychoterapią osób dorosłych. Ma doświadczenie w pracy na oddziałach szpitalnych oraz ośrodku terapii  uzależnień. Prowadziła także różnego rodzaju warsztaty i treningi. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji. 

Umów wizytę

porada psychologiczna: 150pln
konsultacje przed rozpoczęciem psychoterapii indywidualnej: 150pln
psychoterapia indywidualna: 120pln