Psychoterapia rodzin - jest to forma pomocy psychoterapeutycznej polegająca na regularnych spotkaniach prowadzonych przez dwóch psychoterapeutów oraz zespół obserwatorów (zespół reflektujący) proponowanych całej rodzinie - ponieważ to ona tworzy pewien system, w którym poszczególni członkowie pozostają we wzajemnych relacjach i wzajemnie  na siebie oddziaływają. Oznacza to, że problemy jednego członka rodziny mają wpływ na wszystkich domowników, ale też cały system rodzinny może przyczyniać się do powstania problemu czy zaburzenia. Celem tej formy terapii jest przede wszystkim poprawa porozumiewania się w rodzinie oraz poprawa funkcjonowania poszczególnych jej członków.