Niesiemy pomoc osobom cierpiącym na:
- zaburzenia nastroju (depresja, mania)
- zaburzenia lękowe (w postaci fobii, lęk napadowy, lęk uogólniony)
- zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne (nerwica natręctw)
- reakcja na ciężki stres i zaburzenia adaptacyjne
- zaburzenia występujące pod postacią somatyczną
- schizofrenia i inne zaburzenia psychotyczne
- zaburzenia odżywiania
- zaburzenia snu
- zaburzenia psychiczne związane z wiekiem podeszłym

Rejestracja:
poniedziałek, wtorek: 12.30-19.30,

środa, czwartek, piątek: 8.30-14.30