świadczenia w  ramach kontraktu z NFZ, dla osób leczonych z powodu rozpoznań: F00-F09, F20-F39 

OFERTA:

Skierowana do osób mieszkających na terenie Gdyni, u których rozpoznano: otępienie, schizofrenię, zaburzenia urojeniowe, zaburzenia afektywne (epizod depresyjny, epizod maniakalny, zaburzenia afektywne dwubiegunowe), wyrażajacych zgodę na leczenie:


- które ze względu na swój stan zdrowia psychicznego i problemy z funkcjonowaniem w rodzinie, w pracy, w relacjach z ludźmi wymagają intensywnej terapii i leczenia farmakologicznego a leczenie w trybie poradni zdrowia psychicznego nie jest w stanie zapewnić im wystarczającej opieki; 
- które ze względu na niesprawność fizyczną czy psychiczną nie są w stanie samodzielnie zgłaszać się do poradni zdrowia psychicznego a wymagają terapii i leczenia w warunkach domowych; 
- które wymagają intensywnej terapii a jednocześnie pracują lub uczą się i niekorzystne byłoby przerywanie ich aktywności zawodowej czy edukacyjnej

-które zakończyły leczenie w oddziale całodobowym lub dziennym psychiatrycznym a wymagają nadal dalszej intensywnej terapii;

Formy oddziaływań, które proponujemy:
- wizyty domowe psychiatry, psychologa, terapeuty środowiskowego
- leczenie psychiatryczne
- psychoterapię
- konsultacje rodzinne

Czas trwania opieki:
- indywidualnie według planu terapeutycznego

Tryb przyjęcia:
- bez skierowania
- rejestracja telefoniczna, tel. 728 930 472, (58) 58 58 580, w godzinacj jej pracy
- przed objęciem pacjenta opieką ZLŚ odbywają się dwie konsultacje na terenie ośrodka „Animus” – badanie pacjenta przez lekarza psychiatrę i psychologa.