Uwaga zmiana adresu

 

 

Nowy adres to:

ul. Oficerska 7a

81-548 Gdynia Orłowo

 

 

„Bonus animus” z łac. „dobra myśl”

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Animus" działa jako centrum zdrowia psychicznego i psychoterapii od 2009 roku. Pracuje w nim doświadczony zespół psychiatrów, psychologów i psychoterapeutów zajmujących się terapią osób cierpiących na  choroby i zaburzenia psychiczne oraz terapią osób pragnących na nowo odkryć siebie i swoją drogę do szczęścia i samorealizacji. Ideą NZOZ „Animus” jest dopasowanie programu terapii i rozwoju do indywidualnych potrzeb zgłaszającej się do nas osoby (farmakoterapia, psychoterapia, treningi, warsztaty). Prowadzimy psychoterapię pod stałą superwizją.

 

Od stycznia 2011 r. w ramach NZOZ "Animus" działa Dzienny Oddział Psychiatryczny leczenia depresji, zaburzeń lękowych, zaburzeń osobowości. Leczenie w Oddziale jest bezpłatne - kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia.

 

Od 2013 r. w ramach NZOZ "Animus" działa Zespół Leczenia Środowiskowego. Usługi świadczone są w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

 

 

AKTUALNOŚCI:

        Zapytanie ofertowe w ramach konkursu nr RPPM.01.01.01-IP.02-22-002/17 organizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 „Poddziałania 1.1.1. Ekspansja przez innowacje - wsparcie dotacyjne”

        Rusza grupa psychoterapeutyczna dla osób dorosłych, zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny celem umówienia się na wstępną konsultację.

 

Rejestracja telefoniczna: 728 930 472 lub 58 58 58 580